EDUKACJA GLOBALNA

(data publikacji: sierpień 2012)

Niniejszy Przewodnik po edukacji globalnej stanowi odpowiedź na potrzebę wyrażoną przez sieć praktyków związanych z Centrum Północ-Południe (CPP) – grupę związaną z Tygodniem Edukacji Globalnej (Global Education Week Network).  Celem było wypracowanie wspólnego narzędzia bazującego na doświadczeniu zdobytym przez sieć i innych partnerów, które byłoby wsparciem dla edukatorów w rozumieniu i efektywnym wdrażaniu inicjatyw edukacji globalnej. Wydanie polskie Przewodnika zostało przygotowane przez Grupę Zagranica.

 

(data publikacji: lipiec 2011)

Potrzeba strategicznego zajęcia się edukacją globalną oraz podnoszeniem świadomości odnośnie zależności globalnych jest coraz bardziej doceniana przez szerokie grono aktorów państwowych i pozapaństwowych. W Polsce międzysektorowym dialogiem odnośnie edukacji globalnej zajmuje się Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej, działająca prz Grupie Zagranica.

W publikacji "Strategie na rzecz edukacji globalnej w Europie" polecamy artykuł Katarzyny Krzemińskiej "The Polish DE Consensus process: towards a strategy, ending up with an agreement".

 

(data publikacji: maj 2010)

Prezentujemy raport stanowiący podsumowanie konferencji "Rozwój edukacji globalnej w Polsce - perspektywy współpracy międzysektorowej", która odbyła się w Warszawie w grudniu 2009 r. z inicjatywy grupy roboczej ds. edukacji rozwojowej działającej przy Grupie Zagranica. Dokument ten ma na celu zarysowanie stanu edukacji globalnej w polskim systemie edukacji na chwilę obecną oraz prezentację wypracowanych podczas konferencji wniosków dotyczących metod i strategii wdrażania do systemu edukacji formalnej elementów edukacji globalnej w sposób zapewniający wysokie standardy przekazywania tej wiedzy.

Strony