Aktualności

05
mar

Grupa Zagranica poszukuje eksperta/ki do opracowania analizy dotyczącej spójności polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development - PCD) w odniesieniu do krajów Partnerstwa Wschodniego. Analiza jest częścią projektu prowadzonego we współpracy z organizacjami z Czech, Węgier i Słowacji i będącego elementem naszych działań rzeczniczych w temacie PCD. Termin zgłoszeń to 18 marca 2015.

04
mar

Publikujemy treść listu adresowanego do Nevena Mimicy, Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ws. dyskryminujących warunków konkursów grantowych KE na edukację globalną. Celem rzecznictwa jest obniżenie minimalnych wymaganych prze KE wielkości budżetów projektów składanych w ramach konkursu DEAR (Development Education and Awareness Raising, część mechanizmu EuropeAid), nieadekwatnych do zdolności absorpcyjnych organizacji z Polski i innych krajów w regionie, ale także z Hiszpanii czy Grecji.

04
mar

Trzecia Międzynarodowa Konferencja nt. Finansowania Rozwoju (Addis Abeba, 13-16 lipca 2015) będzie kluczowa dla eliminacji ubóstwa i redukcji nierówności na świecie. Konferencja będzie też stanowić podstawę dla wrześniowego porozumienia na temat nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz grudniowego porozumienia nt. walki ze zmianami klimatu. Federacja CONCORD sformułowała postulaty wobec UE i krajów członkowskich wobec procesu.

02
mar

Polskie organizacje pozarządowe co roku realizują dziesiątki projektów rozwojowych na świecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wykazuje jednak woli by zwiększyć ich potencjał. Brakuje pomysłów, jak skutecznie wspierać polskie organizacje rozwojowye m.in. w pozyskiwaniu środków unijnych. Potrzebne są pilne zmiany na rzecz zwiększenia możliwości polskich organizacji w zakresie pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej, wspierania demokracji i edukacji globalnej.

12
lut

Grupa Zagranica zaprasza dziennikarzy i dziennikarki do składania propozycji wyjazdów (study visits) do krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej dokumentujących wpływ różnych obszarów polskiej i europejskiej polityki na sytuację mieszkańców tych krajów. Wyjazdy mogą dotyczyć takich tematów, jak migracje, bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestycje etc.

09
lut

"Droga ze Stambułu" to inicjatywa CSO Partnership for Development Effectiveness. Raport powstał, aby zaprezentować doświadczenia, praktyki i wnioski zdobyte przez różne organizacje we wdrażaniu Zasad Stambulskich i upowszechniania koncepcji efektywności rozwoju. Historie zostały zebrane z 19 organizacji pozarządowych wywodzących się z różnych sektorów, w różnych krajach. .