SEKTOR POZARZĄDOWY WE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

(data publikacji: sierpień 2012)

2011 rok był rekordowy pod względem rozmiaru polskiego wsparcia na rzecz Białorusi w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistance, ODA). Białoruś stała się największym biorcą polskiej pomocy udzielanej w ramach programów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Środki pomocowe na rzecz Białorusi w 2011 roku wyniosły 42 mln PLN (blisko dwukrotnie więcej niż rok wcześniej). MSZ zorganizowało w 2011 roku dwa konkursy otwarte dla polskich organizacji pozarządowych - „Pomoc Rozwojowa 2011 r.” oraz „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011”, poprzez które dofinansowano 41 projektów na rzecz Białorusi.

W raporcie Grupy Roboczej ds. Białorusi podsumowujemy trudności i problemy, z jakimi spotkały się polskie organizacje pozarządowe podczas realizacji tych projektów.

(data publikacji: sierpień 2012)

W coraz większym stopniu mamy do czynienia z postulatami wspierania „demokracji na rzecz rozwoju”. Jest to koncepcja kładąca nacisk na funkcję „użytkową”, jaką demokracja może odegrać w torowaniu drogi dla rozwoju. W jaki jednak sposób oczekiwania dotyczące rozwojowego oddziaływania demokracji znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości? Co, jak dotąd, wiemy o zależnościach między demokracją a rozwojem? Jak zagwarantować, że demokracja zaspokoi aspiracje ludzi żyjących w rozwijających się częściach świata? Na te i inne pytania musi odpowiedzieć sobie zarówno polska administracja udzielająca wsparcia w ramach środków Polskiej Pomocy, jak i polskie organizacje pozarządowe.

(data publikacji: sierpień 2012)

Niniejsza publikacja jest tłumaczeniem przewodnika opracowanego przez Christinę Bermann-Harms oraz Norę Lester Murad w ramach Open Forum for CSO Development Effectiveness „Putting the Istambul Principles into Practice: A Companion Toolkit to the Siem Reap Cosensus on the International Framework for CSO Development Effectiveness”. Polskie wydanie przygotowała Grupa Zagranica.

Przewodnik posłuży między innymi do wypracowania Kodeksu Zasad Postępowania dla polskich organizacji pozarządowych, zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i praw człowieka, pomoc humanitarną oraz edukację globalną.

(data publikacji: kwiecień 2012)

Jak założyć organizację pozarządową w Polsce będąc cudzoziemcem? Jak wyglądają procedury? Jakie są zasady funkcjonowania NGOs w Polsce? Jakie dokumenty są wymagane? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przewodniku przygotowanym przez Grupę Roboczą ds. Białorusi przy współpracy ze stowarzyszeniem Klon/Jawor. Przewodnik skierowany jest przede wszystkim do aktywistów z Białorusi, gdzie działalność pozarządowa spotyka się z wieloma trudnościami.

 

(data publikacji: grudzień 2011)

W czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w drugiej połowie 2011 roku, Grupa Zagranica przeprowadziła proces analizowania wzajemnych zależności między demokracją a rozwojem, w celu zbudowania płaszczyzny porozumienia między zróżnicowanymi organizacjami współpracującymi ze sobą w ramach Grupy Zagranica.

Strony