Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej ze środków publicznych w wybranych krajach-dawcach pomocy rozwojowej

Celem opracowania jest analiza współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze współpracy rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia instytucjonalnego NGOs. Ma ona służyć opracowaniu rozwiązań, które można byłoby włączyć do polskiego systemu współpracy rozwojowej w perspektywie krótko i długoterminowej. Analizą objęto następujące kraje: Czechy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja oraz Irlandia. Trzy z nich (Szwecja, Dania i Wielka Brytania) to najwięksi unijni donatorzy pomocy rozwojowej i jako jedni z niewielu spełniający międzynarodowe zobowiązania dotyczące udzielania wsparcia w wysokości 0,7% DNB do 2015 roku.


      Analiza została przygotowana na zlecenie Grupy Zagranica w ramach projektu "TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development"