Raport Grupy Zagranica z obserwacji konkursu „Polska Pomoc 2014” – materiał pomocniczy dla projektodawców

Na okoliczność konkursu "Polska Pomoc 2015" prezentujemy uwagi zebrane przez obserwatorów Grupy Zagranica w trakcie dyskusji nad poszczególnymi wnioskami projektowymi w ramach podkomisji granatowych, w których obserwatorzy mieli możliwość uczestniczyć (Ukraina, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Autonomia Palestyńska, Afryka Wschodnia).

Poniższe uwagi mają służyć jako wskazówki dla przygotowujących projekt, celem podniesienia ich jakości lub/i dostosowania projektów do kryteriów merytorycznych uwzględnionych w regulaminie konkursu „Polska pomoc rozwojowa”.

Autorem publikacji jest Grupa Zagranica.