Organizacje pozarządowe zaangażowane we współpracę rozwojową – oczekiwania w obszarze finansowania wieloletniego i wsparcia instytucjonalnego

W ostatnich latach w ramach prac rzeczniczych Grupy Zagranica sformułowano ogólny postulat stworzenia przez administrację rządową „systemu wsparcia rozwoju NGO uwzględniającego (1) finansowanie instytucjonalne, (2) finansowanie wieloletnie, (3) finansowanie wkładów własnych do projektów [finansowanych] z innych źródeł [niż budżet państwa polskiego] (np. unijnych)” .

Obecne uwarunkowania prawne uniemożliwiają pełną realizację tych postulatów, kluczowe jest więc z jednej strony sformułowanie planu długofalowych działań mających na celu ich zmianę, z drugiej zaś strony – zidentyfikowanie obszarów, w których częściowa realizacja tych postulatów jest możliwa i nie wymaga zmian prawnych.

Autor: Jędrzej Witkowski

 


Publikacja została wydana w ramach projektu „Obywatelski monitoring polskiej pomocy rozwojowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.