Mechanizmy finansowania działań organizacji pozarządowych ze środków publicznych w obszarze współpracy rozwojowej

Celem analizy jest prezentacja zróżnicowanych modelowych mechanizmów finansowania organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej. W pierwszej części wyjaśniono, w jaki sposób donatorzy zrzeszeni w Komitecie Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju finansują działania instytucji społeczeństwa obywatelskiego, omawiając mocne i słabe strony poszczególnych rozwiązań oraz niezbędne warunki ich realizacji. W drugiej części przedstawiono stosowane przez donatorów ograniczenia w dostępie do finansowania, w tym systemy akredytacji organizacji pozarządowych, i charakterystyczne cechy krajowego systemu współpracy rozwojowej, które należy brać pod uwagę w dyskusji o mechanizmach finansowania polskich podmiotów trzeciego sektora. Ekspertyza ma być punktem wyjścia debaty na temat najkorzystniejszych – zdaniem Grupy Zagranica – rozwiązań, których wprowadzenie GZ chce postulować w długim okresie.

Autor: Jędrzej Witkowski


Publikacja została wydana w ramach projektu „Obywatelski monitoring polskiej pomocy rozwojowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.