Kontakty między organizacjami pozarządowymi a Ministerstwem Spraw Zagranicznych – próba oceny

Wraz ze zmianą ekipy rządzącej organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką globalną usłyszały zapewnienia o zwiększeniu finansowania działań z zakresu pomocy rozwojowej. Samo zwiększenie dostępnych środków – choć niewątpliwie mile widziane – nie rozwiąże jednak wszystkich problemów związanych z angażowaniem sektora obywatelskiego. Co więcej, w wypadku braku rozwiązania palących problemów – od stworzenia systemu stabilnego finansowania wieloletniego, przez mocniejsze wspieranie starań na rzecz pozyskiwania środków europejskich, aż po zredefiniowanie edukacji globalnej – istnieje nawet ryzyko dalszych konfliktów wokół kierunków polskiej polityki rozwojowej.

Na podstawie materiałów Grupy Zagranica i przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami sektora autorzy - Bartłomiej Kozek oraz Grzegorz Piskalski - opracowali listę najbardziej palących problemów oraz pomysłów na ich rozwiązanie, które pojawiały się w sektorze pozarządowym. Odwoływali się przy tym do praktyk międzynarodowych oraz tendencji i tematów ważnych w wymiarze polityki rozwojowej, które mogłyby stanowić inspirację dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Autorzy: Bartłomiej Kozek, Grzegorz Piskalski


Publikacja została wydana w ramach projektu „Obywatelski monitoring polskiej pomocy rozwojowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.