Wzrost gospodarczy a rozwój

Wzrost gospodarczy, traktowany przez wiele lat jako jedyny warunek eliminacji ubóstwa, traci na znaczeniu. Ekonomiści, socjologowie, ekolodzy i antropolodzy szukają nowych sposobów mierzenia rozwoju, które gwarantowałyby, że rozwój będzie postrzegany jako całokształt przemian społeczno-ekonomicznych. Mimo równoczesnych zapewnień, że rozwój powinien być zrównoważony pod względem społecznym i środowiskowym oraz jak najbardziej inkluzywny, wydaje się, że Unia Europejska i jej kraje członkowskie wracają do dyskursu na temat wzrostu gospodarczego jako głównej przesłanki rozwoju. Grupa Zagranica w kolejnym numerze ODA postuluje alternatywne spojrzenie na rozwój i jego wskaźniki.