Polska współpraca rozwojowa. Raport 2018

Polska współpraca rozwojowa. Raport 2018

Polska oficjalna pomoc rozwojowa w 2017 roku stanowiła 0,13% polskiego dochodu narodowego brutto (2,55 miliarda złotych), plasując nasz kraj na 3 miejscu od końca jeśli chodzi o relację oficjalnej pomocy rozwojowej do krajowego dochodu w gronie 30 członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD – wskazuje raport monitoringowy Grupy Zagranica.

Poziom 0,13% ODA/DNB jest znacznie niższy od pułapu 0,33%, który zobowiązaliśmy się osiągnąć najpóźniej do roku 2030. Jest on też znacznie niższy niż średnia udziału pomocy w budżetach krajów-członków DAC OECD, która wynosi 0,38% DNB.

Spadek wielkości pomocy w 2017 roku wobec roku 2016 (0,15% DNB) oddala Polskę od realizacji międzynarodowych zobowiązań, a planu operacyjnego stopniowego zwiększania pomocy rozwojowej wciąż nie ma.

- Polska jest krajem wystarczająco zamożnym, by przeznaczać większą część budżetu na pomoc rozwojową - mówi Jan Bazyl, dyrektor Grupy Zagranica. - Należy pamiętać, że przyjęcie Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oznacza dla krajów rozwiniętych - takich jak Polska - nie tylko zobowiązanie finansowania rozwoju w wymiarze krajowym, ale także globalnym. Na ten moment brakuje klarownego wieloletniego planu działania, określającego jak Polska zamierza wzmocnić swoje globalne zaangażowanie i zrealizować podjęte międzynarodowe zobowiązania, dotyczące wielkości oficjalnej pomocy rozwojowej.

Tak jak w latach ubiegłych, większą część oficjalnej pomocy rozwojowej udzielanej przez Polskę w 2017 roku – 1,73 miliarda złotych – stanowiły wpłaty do instytucji międzynarodowych, przede wszystkim w ramach obowiązkowej składki do Unii Europejskiej. Z kolei dwustronna pomoc rozwojowa wyniosła 840 milionów złotych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji proszone są o kontakt z Biurem Grupy Zagranica: grupa@zagranica.org.pl.

Infografiki:

  • Infografika "Wielkość polskiej ODA" >>>
  • Infografika "Polska pomoc humanitarna" >>>
  • Infografika "Finansowanie klimatyczne" >>>
  • Infografika "Dwustronna pomoc rozwojowa - kategorie wydatków" >>>
  • Infografika "Główne kierunki polskiej współpracy rozwojowej" >>>
  • Infografika "Polska współpraca rozwojowa a Agenda 2030" >>>

 

 

 

Publikacja została wydana w ramach projektu „Coherent Europe for Sustainable Development: Action for Policies that Will Make a Difference”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Za treści wyrażone w tej publikacji odpowiada wyłącznie Grupa Zagranica. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Wydanie publikacji i infografik jest częścią projektu współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.