Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

W lutym i marcu br. grupa robocza ds. edukacji globalnej przeprowadziła proces partnerskiego przeglądu realizowanych w Polsce inicjatyw z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaprosiliśmy pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików. Rezultaty odbytych w ramach przeglądu spotkań zaprezentowano podczas kwietniowego seminarium. Teraz prezentujemy publikację, która podsumowuje i systematyzuje wnioski z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium.

W wyniku przeglądu, w którym udział wzięło 20 organizacji i instytucji, wyłoniono dobre praktyki oraz opracowano rekomendacje  z następujących trzech obszarów działalności:

  • materiały edukacyjne,
  • akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom,
  • programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli.

Celem inicjatywy było również zidentyfikowanie wyzwań, które stoją przed autorami publikacji oraz projektów z zakresu edukacji globalnej oraz próba sformułowania praktycznych wskazówek, które byłyby odpowiedzią na istniejące trudności. Autorom raportu w szczególności zależało na zaproponowaniu czytelnikom konkretnych rozwiązań, które zastosowane w praktyce pozwolą wdrażać  rekomendacje i tym samym zapewnić wysoką jakość przygotowywanych materiałów czy też działań takich jak np. kampanie czy szkolenia. Mamy nadzieję, że lektura raportu okaże się interesująca i przydatna w codziennej pracy praktyków edukacji globalnej.

Raport "Jak badać w edukacji globalnej" Grupa Zagranica (pdf)