Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Logo organizacji
Członek zwyczajny
al. Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa
eid@eid.org.pl
http://eid.org.pl
Misja

Europejski Instytut na rzecz Demokracji (EID) to polska fundacja działająca od 1998 roku, której celem jest wspieranie demokratycznych przemian na świecie, szczególnie poprzez przekazywanie doświadczeń polskiej transformacji.

Zapewnienie jednostkom dostępu do wiedzy, doświadczeń, informacji i umiejętności - może mieć wpływ nie tylko na ich osobiste życie ale także na przyszłość narodów, które reprezentują.

Cele działalności

Wspieranie demokratycznych przemian w Polsce i za granicą we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ekspertami,

Przekazywanie doświadczeń polskiej transformacji, dzielenie się wiedzą, sukcesami, porażkami oraz praktycznym doświadczeniem z okresu przemian ustrojowych prowadzących od przynależności do krajów bloku ZSRR do uczestnictwa w NATO i Unii Europejskiej.

Działania

Realizowanie celów EID jest możliwe poprzez wdrażanie projektów w Polsce i za granicą w ramach trzech obszarów:

  • procesy polityczne;
  • społeczeństwo obywatelskie;
  • administracja publiczna / instytucje państwowe.