Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Logo organizacji
Członek wspierający
ul. Królowej Marysieńki 48
02-954 Warszawa
pafw@pafw.pl
http://www.pafw.pl

W 2010 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności obchodziła dziesięciolecie działalności programowej. Została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: umacniania efektów polskiej transformacji oraz dzielenia się doświadczeniami Polski z innymi krajami postkomunistycznymi.

Działania

Programy Fundacji w obszarze współpracy międzynarodowej:

Stypendia im. Lane’a Kirklanda – program ma celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej przedstawicielom krajów Europy Środkowej i Wschodniej poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach. Aktualnie program jest adresowany do kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, a także Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. W ramach indywidualnych programów nauki stypendyści Kirklanda studiują m.in. wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych czy politycznych. Realizatorem programu jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrigta.

Strona programu: www.kirkland.edu.pl

Przemiany w Regionie (RITA) – przedsięwzięcie jest adresowane do organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, które chcą dzielić się polskimi doświadczeniami w zakresie przemian społeczno-gospodarczych z partnerami w krajach Europy Wschodniej, a także Kaukazu i Azji Centralnej. W ramach programu, poprzez otwarte konkursy grantowe dla polskich organizacji pozarządowych, przyznawane są dotacje na projekty mające na celu przekazywanie polskich doświadczeń zwłaszcza w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania trzeciego sektora i działań społecznych, przekształceń w samorządzie terytorialnym, reformy edukacji oraz funkcjonowania wolnych mediów. Dotacje są przyznawane także na nawiązywanie i rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym z partnerami z krajów objętych programem.

Istotną częścią programu „RITA” są realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce („Study Tours to Poland” - STP). Ich celem jest przybliżanie realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Białorusi, Rosji i Ukrainy oraz młodym profesjonalistom z tych i innych krajów regionu. Realizatorem programu „Przemiany w Regionie (RITA)” jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Inicjatywę „Study Tours to Poland” koordynuje Kolegium Europy Wschodniej im. J.N. Jeziorańskiego.

Strona programu „RITA”: www.rita.edudemo.org.pl

Strona inicjatywy „Study Tours to Poland”: www.studytours.pl

Działalność Fundacji na rzecz współpracy z krajami regionu została doceniona przez Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy, które przyznało jej Nagrodę dla Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2008.