Polska Zielona Sieć

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Sławkowska 12 (oficyna, II p.)
31-014 Kraków
info@zielonasiec.pl
http://www.zielonasiec.pl/

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, która zrzesza organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski.

Misja

Misją Polskiej Zielonej Sieci jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo.

Cele działalności
 • budowanie wsparcia dla zrównoważonego rozwoju w skali globalnej
 • wzmocnienie udziału publicznego w procesach podejmowania decyzji dot. środowiska i ludzi
 • inicjowanie proekologicznej aktywności obywatelskiej
 • wzmacnianie sektora pozarządowych organizacji ekologicznych
Działania
 • kampania na rzecz promocji idei polskiej pomocy rozwojowej (Akcja dla Globalnego Południa, http://www.globalnepoludnie.pl)
 • pomoc dla zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się 
 • monitorowanie działań Międzynarodowych Instytucji Finansowych (polski reprezentant CEE Bankwatch Network)
 • kampania na rzecz zrównoważonej konsumpcji (Kupuj odpowiedzialnie! http://www.ekonsument.pl/)
 • monitorowanie procesów związanych z wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej w Polsce (członek SF Team CE on the EU Funds)
 • publiczny nadzór nad działalnością funduszy ochrony środowiska w Polsce
 • wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych