Polska Akcja Humanitarna

Logo organizacji
Członek zwyczajny
Aleja Solidarności 78 A
00-145 Warszawa
pah@pah.org.pl
http://www.pah.org.pl
Regiony działalności: Afryka Północna, Kaukaz i Azja Centralna, Azja Południowa, Azja Wschodnia, Europa Wschodnia
Kraje działalności: Afganistan, Armenia, Brazil, Haiti, Iraq, Kazakhstan, Korea, Dem. Rep., Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Turkey, Ukraine
Misja

Misją PAH jest uczynić świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych.

Cele działalności

Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania
  • prowadzenie misji zagranicznych;
  • pomoc uchodźcom i repatriantom;
  • dożywianie dzieci;
  • edukacja humanitarna i rozwojowa.