Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Wilcza 8
05-091 Ząbki
salvatti@salvatti.pl
http://www.salvatti.pl
Cele działalności

Celem Fundacji jest działalności na rzecz mniejszości narodowych, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych szczególnie na terenach, gdzie pracują misjona­rze; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; szczególnie dotyczących pracy misjonarzy i ich działalności na rzecz rozwoju lokalnych społeczności; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w szczególności na terenach, gdzie pracują misjonarze; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu.

Działania
  • organizacja zbiórek pieniężnych na wsparcie społecznej pracy misjonarzy
  • organizacja wolontariatu w Polsce i za granicą
  • promocja wiedzy i problemach społecznych w krajach, w których pracują misjonarze
  • współpraca ze szkołami w budzeniu postaw altruistycznych u dzieci i młodzieży