Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Logo organizacji
Członek zwyczajny
pl. Biskupa Nankiera 17
50-140 Wrocław
office@kew.org.pl
http://www.kew.org.pl
Misja

Misją Kolegium jest działanie na rzecz zbliżenia i pojednania Polski z jej wschodnimi sąsiadami.

Cele działalności
  • ształcenie liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego oraz propagowanie instytucji społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej;
  • propagowanie kultury i języka ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego w Polsce oraz kultury i języka polskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Działania
  • organizowanie konferencji, spotkań i debat publicznych poświęconych problemom politycznym i gospodarczym krajów Europy Wschodniej;
  • organizowanie staży, wizyt studyjnych i wymian dla młodzieży z krajów byłego bloku wschodniego w celu poznania funkcjonowania demokracji i organizacji życia obywatelskiego w krajach unijnych;
  • organizowanie festiwali kultury oraz wykładów na temat kultury i religii państw Europy Wschodniej;
  • prowadzenie galerii sztuki; organizowanie wystaw artystów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej;
  • nauczanie języków wschodnio- i południowoeuropejskich;
  • działalność liturgiczno-koncertowa związana z odkrywaniem korzeni muzyki kościelnej;
  • organizowanie konferencji poświęconych współpracy kulturalnej krajów europejskich;
  • publikowanie dzieł naukowych i literackich związanych z tematyką wschodnią.