Instytut Studiów Strategicznych

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Mikołajska 4
31-027 Kraków
biuro@iss.krakow.pl
http://www.iss.krakow.pl
Misja

Misją Instytutu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań podejmujących najważniejsze problemy Polski i współczesnego świata.

Cele działalności
  • analiza międzynarodowych problemów gospodarczych i politycznych;
  • kształtowanie polskiej polityki zagranicznej;
  • umacnianie systemu i procedur demokratycznych;
  • edukacja społeczna i obywatelska;
  • promowanie Polski na arenie międzynarodowej.
Działania
  • prowadzenie programów badawczych, obejmujących konferencje międzynarodowe, seminaria eksperckie, debaty publiczne i wizyty studyjne poświęcone m.in. rozszerzeniu UE, bezpieczeństwu euroatlantyckiemu, sytuacji wewnętrznej i polityce zagranicznej wschodnich sąsiadów Polski;
  • organizowanie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Białorusi i Ukrainy oraz innych państw z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego, działalności organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania funduszy europejskich;
  • publikowanie materiałów z konferencji międzynarodowych i seminariów eksperckich oraz monografii i raportów z badań dotyczących najważniejszych zagadnień politycznych, ekonomicznych i społecznych w Polsce i na świecie;
  • prowadzenie kursów wiedzy o Unii Europejskiej i bezpieczeństwie międzynarodowym;
  • prowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich.