Instytut Spraw Publicznych

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Szpitalna 5/22
00-031 Warszawa
isp@isp.org.pl
http://www.isp.org.pl
Misja

Misją Instytutu jest zapewnienie zaplecza naukowego i intelektualnego dla modernizacji kraju i toczących się w Polsce debat.

Cele działalności
 • realizacja projektów przydatnych dla praktyki życia publicznego;
 • inicjowanie debat publicznych;
 • przedstawianie nowych idei przyczyniających się do rozwiązywania obecnych i przyszłych problemów;
 • badanie stosunków Polski z krajami sąsiedzkimi oraz wschodniej polityki Unii Europejskiej.
Działania
 • sporządzanie analiz ważnych międzynarodowych zagadnień dotyczących m.in. konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej, stosunków UE ze Stanami Zjednoczonymi, migracji, współpracy transgranicznej, edukacji;
 • organizowanie międzynarodowych seminariów oraz publikowanie ekspertyz poświęconych sytuacji trzeciego sektora w Europie Środkowej;
 • ułatwianie dostępu do pomocy prawnej obywatelom w małych społecznościach; przyznawanie grantów poradniczym organizacjom pozarządowym;
 • wspieranie tworzenia partnerstw lokalnych w celu rozwiązywania problemów ekonomicznych;
 • prowadzenie badań nad kulturami gospodarczymi Europy Wschodniej i Zachodniej;
 • rozwijanie współpracy między instytutami badawczymi i organizacjami pozarządowymi w krajach Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej;
 • prowadzenie programów stażowych z zakresu badań analitycznych.