Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Logo organizacji
Członek wspierający
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
hfhr@hfhrpol.waw.pl
http://www.hfhr.pl/
Misja

Misją Fundacji jest rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą.

Cele działalności
  • edukacja i badania w zakresie praw człowieka;
  • tworzenie efektywnie działającego ruchu na rzecz praw człowieka, zdolnego zmieniać prawo i praktykę jego stosowania oraz tworzyć kulturę swobód obywatelskich i poszanowania godności każdej osoby.
Działania
  • organizowanie szkoleń i wykładów z zakresu problematyki praw człowieka, konstytucjonalizmu, demokracji i rządów prawa, planowania strategicznego oraz technik skutecznego działania na rzecz interesu publicznego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, mediów, działaczy społecznych i politycznych z Europy Środkowej i Wschodniej, państw Kaukazu i Azji Centralnej;
  • wspieranie tworzenia koalicji organizacji, działających na rzecz społeczeństwa otwartego w krajach WNP;
  • inicjowanie dialogu pomiędzy badaczami, uczonymi, twórcami polityki oraz działaczami na temat praktycznych aspektów konstytucjonalizmu i rządzenia w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Afryce;
  • wspieranie przestrzegania praw cudzoziemców (monitoring, szkolenia, poradnictwo prawne);
  • publikowanie materiałów i organizowanie wydarzeń informacyjno-kulturalnych poświęconych prawom człowieka.