Fundacja Usłyszeć Afrykę

Logo organizacji
Członek zwyczajny
Cele działalności

Głównym celem Fundacji jest organizowanie oraz wspieranie procesu edukacyjnego dzieci ulicy zamieszkujących kontynent afrykański oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji rozwojowej na terenie Polski, szczególnie we współpracy z placówkami dydaktycznymi.

Działania
  • prowadzenie warsztatów i spotkań z zakresu edukacji globalnej, rozwojowej
  • organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, prezentacji, prelekcji
  • realizowanie projektów zagranicznych z udziałem wolontariuszy
  • organizacja procesu edukacyjnego dzieci ulicy włączonych w projekt „Ekorooto”