Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
fundacja@spczs.engo.pl
http://www.spczs.engo.pl
Misja

Misją Fundacji jest działanie na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji oraz innych krajów.

Cele działalności

Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, pomocy społecznej oraz inne działania służące realizacji misji Fundacji.

Działania
  • organizowanie szkoleń, staży i wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, władz lokalnych oraz młodzieży z krajów byłego ZSRR w dziedzinach: niezależne media, społeczeństwo obywatelskie, partnerstwo lokalne i walka z korupcją;
  • organizowanie imprez prezentujących kulturę innych narodów;
  • organizowanie spotkań i obozów dla dzieci z krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
  • wsparcie finansowe organizacji lub osób działających na rzecz solidarności polsko-czesko-słowackiej.