Fundacja Inna Przestrzeń

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Nowy Świat 23/25 lok.32
00-029 Warszawa
inna@przestrzen.art.pl
http://przestrzen.art.pl
Misja

Fundacja Inna Przestrzeń jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, działającą na rzecz demokracji, praw człowieka, wielokulturowości i tolerancji.

Cele działalności

Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. Realizuje niekonwencjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną zmianę projekty społeczne w Polsce i w różnych regionach świata.