Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze
krzyzowa@krzyzowa.org.pl
http://www.krzyzowa.org.pl
Misja

Misją Fundacji jest rozwijanie porozumienia europejskiego między różnymi społecznościami w duchu pokojowej współpracy.

Cele działalności

Stwarzanie warunków sprzyjających komunikacji i zrozumieniu na poziomie lokalnym i interkulturowym.Stwarzanie warunków sprzyjających komunikacji i zrozumieniu na poziomie lokalnym i interkulturowym.

Działania
  • organizacja spotkań integrujących młodych ludzi, których celem jest przekazywanie historii oporu i opozycji w Europie;
  • Miejsca Pamięci w Krzyżowej - przypominanie o europejskiej historii oporu i odwagi cywilnej, odkrywanie ich i poddawanie debacie naukowej należy do zadań;
  • działalność Akademii Europejskiej – współorganizowanie spotkań osób, które pragną zaangażować się w stworzenie przejrzystych systemów politycznych i wspierania działań obywatelskich w zjednoczonej Europie;
  • Centrum Konferencyjne Fundacji Krzyżowa - organizacja spotkań, konferencji, praca, wymiana poglądów i doświadczeń (uzyskiwane dochody służą realizacji statutowych działalności Fundacji).