Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Św. Trójcy 4
80-822 Gdańsk
biuro@dmk.pl
http://www.dmk.pl
Misja

Misją Domu jest dążenie do pojednania pomiędzy narodami.

Cele działalności
  • przełamywanie barier i odrzucanie stereotypów między narodami;
  • umożliwienie młodym ludziom obserwacji współczesnego świata i zdobywania o nim wiedzy w zakresie kultury, polityki i ekonomii.
Działania
  • organizowanie spotkań i wymian młodzieży z Polski, Niemiec i innych krajów europejskich poświęconych kulturze, edukacji europejskiej, przemianom w krajach byłego bloku komunistycznego oraz problemom międzynarodowym;
  • prowadzenie wizyt studyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli mediów (techniki dziennikarskie), oświaty (metody edukacyjne), działaczy lokalnych i młodzieży (turystyka regionalna) z Białorusi;
  • organizowanie wizyt studyjnych dla wyróżniających się studentów białoruskich, ukraińskich i rosyjskich z Obwodu Kaliningradzkiego z zakresu edukacji obywatelskiej i wolnorynkowej;
  • nawiązywanie współpracy żmudzko-kaszubkiej w celu współdziałania przy realizacji projektów oraz wymian kulturalnych.