Centrum Stosunków Międzynarodowych

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Emilii Plater 25
00-688 Warszawa
info@csm.org.pl
http://www.csm.org.pl
Misja

Misją Centrum jest podejmowanie problemów polskiej polityki zagranicznej i ważnych dla Polski zagadnień międzynarodowych.

Cele działalności
  • wspieranie publicznej debaty o polityce międzynarodowej;
  • monitorowanie działań rządu w sferze polityki zagranicznej;
  • opisywanie aktualnej sytuacji międzynarodowej Polski.
Działania
  • organizowanie międzynarodowych konferencji i seminariów poświęconych m.in.: konsekwencjom rozszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, polityce zagranicznej Polski wobec wschodnich sąsiadów, problemom uchodźców, stosunkom polsko-niemieckim;
  • prowadzenie programów stypendialnych dla młodych kadr kierowniczych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
  • przyjmowanie młodych naukowców i studentów z Niemiec na stypendia i praktyki;
  • publikowanie artykułów i książek dotyczących stosunków międzynarodowych, tworzenie raportów i analiz, prowadzenie projektów badawczych i grup roboczych.