Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Olecka 30
04-984 Warszawa
centrum@arrupe.org
http://www.arrupe.org
Misja

Misją Centrum jest podejmowanie zadań, które mogą dokonać skuteczniejszych przemian w świecie edukacji.

Cele działalności
  • wspieranie przemian w edukacji poprzez różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w gimnazjach i liceach;
  • doskonalenie kadry kierowniczej szkół i innych placówek oświatowych w zarządzaniu personelem.
Działania
  • organizacja doskonalenia nauczycieli, wychowawców i liderów ze środowisk edukacyjnych w kraju i za granicą;
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, rodziców, szkolnych pedagogów i kuratorów sądowych;
  • wydawanie periodyka metodycznego dla nauczycieli zatytułowanego „Być dla innych” (od 1997 roku).