Fundacja Wolna Syria

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Czerska 1/30
00-732 Warszawa
wolnasyria@gmail.com
http://www.wolnasyria.org/

Fundacja Wolna Syria skupia ludzi, którzy pragną nieść pomoc osobom poszkodowanym w konflikcie w Syrii. Wiele osób związanych z Fundacją realizuje projekty pomocowe dla Syryjczyków od 2011 roku. 

Cele działalności

1) Pomoc syryjskim uchodźcom oraz innym osobom poszkodowanym w konflikcie w Syrii;
2) Upowszechnienie zasad demokratycznego państwa prawa w Syrii, w tym:
- ochrony praw człowieka,
- ochrony swobód obywatelskich,
- ochrony praw kobiet i dzieci,
- ochrony praw mniejszości etnicznych i religijnych.