Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" – Fairtrade Polska

Logo organizacji
Członek zwyczajny
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
fairtrade@fairtrade.org.pl
http://www.fairtrade.org.pl

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest organizacją pozarządową mającą status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Misja

Naszą misją jest propagowanie idei oraz standardów Sprawiedliwego Handlu w celu wspierania marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. 

 

Cele działalności

Fundacja została założona w celu:

 • upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu
 • budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu
 • tworzenia reprezentacji polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu
 • wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu
 • wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
 • wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów

 

Działania
 • Prowadzenie kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (spolecznosci.fairtrade.org.pl), obejmującej działania skierowane do miast, szkół i wspólnot religijnych.
 • Koordynowanie akcji zwiększających świadomość społeczeństwa na temat Sprawiedliwego Handlu (np. w ramach Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, Tygodnia Edukacji Globalnej).
 • Wspieranie podmiotów zainteresowanych promowaniem idei Sprawiedliwego Handlu poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych i promocyjnych w formie drukowanej i cyfrowej.
 • Wspieranie podmiotów zainteresowanych sprzedażą produktów Sprawiedliwego Handlu ze szczególnym uwzględnieniem produktów ze znakiem Fairtrade m.in. poprzez pomoc firmom w uzyskaniu certyfikatu Fairtrade, udostępnianie materiałów POS oraz popularyzowaniu Sprawiedliwego Handlu wśród konsumentów.
 • Zachęcanie jednostek administracji publicznej do stosowania kryteriów społecznych w ramach Zrównoważonych Zamówień Publicznych.