Organizacje członkowskie

Liczba znalezionych organizacji: 52
 Amnesty International - przejdź do strony w serwisie Amnesty International
Członek zwyczajny
ul. Piękna 66a lokal 2 I piętro
00-672 Warszawa
http://amnesty.org.pl
 Centrum Edukacji Obywatelskiej - przejdź do strony w serwisie Centrum Edukacji Obywatelskiej
Członek zwyczajny
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
http://www.ceo.org.pl
 Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe - przejdź do strony w serwisie Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
Członek zwyczajny
ul. Olecka 30
04-984 Warszawa
http://www.arrupe.org
 Centrum Stosunków Międzynarodowych - przejdź do strony w serwisie Centrum Stosunków Międzynarodowych
Członek zwyczajny
ul. Emilii Plater 25
00-688 Warszawa
http://www.csm.org.pl
 Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego - przejdź do strony w serwisie Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego
Członek zwyczajny
ul. Św. Trójcy 4
80-822 Gdańsk
http://www.dmk.pl
 Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw - przejdź do strony w serwisie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Członek zwyczajny
ul. Przechodnia 4
20-003 Lublin
http://www.eds-fundacja.pl
 Europejski Instytut na rzecz Demokracji - przejdź do strony w serwisie Europejski Instytut na rzecz Demokracji
Członek zwyczajny
al. Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa
http://eid.org.pl
 Forum Młodych Dyplomatów - przejdź do strony w serwisie Forum Młodych Dyplomatów
Członek zwyczajny
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
http://www.diplomacy.pl
 Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" – Fairtrade Polska - przejdź do strony w serwisie Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" – Fairtrade Polska
Członek zwyczajny
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
http://www.fairtrade.org.pl
 Fundacja ADRA Polska - przejdź do strony w serwisie Fundacja ADRA Polska
Członek zwyczajny
ul. Oleśnicka 4
50-320 Wrocław
http://www.adra.pl/
 Fundacja Ari Ari - przejdź do strony w serwisie Fundacja Ari Ari
Członek zwyczajny
ul. T. Boya - Żeleńskiego 6/77
85-858 Bydgoszcz
http://www.ariari.org/
 Fundacja CentrumCSR.PL - przejdź do strony w serwisie Fundacja CentrumCSR.PL
Członek zwyczajny
Al. Niepodległości 235/237 lok.7
02-009 Warszawa
http://www.centrumcsr.pl/
 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce - przejdź do strony w serwisie Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
Członek zwyczajny
ul. Żułowska 51
31-436 Kraków
http://www.fundacja.kolping.pl/
 Fundacja Edukacja dla Demokracji - przejdź do strony w serwisie Fundacja Edukacja dla Demokracji
Członek zwyczajny
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
http://www.fed.org.pl
 Fundacja Go'n'Act - przejdź do strony w serwisie Fundacja Go'n'Act
Członek zwyczajny
ul. Parkowa 17
55-010 Biestrzyków
http://www.goandact.org
 Fundacja im. Stefana Batorego - przejdź do strony w serwisie Fundacja im. Stefana Batorego
Członek zwyczajny
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
http://www.batory.org.pl
 Fundacja Inicjatyw Menedżerskich - przejdź do strony w serwisie Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Członek zwyczajny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
http://fim.org.pl
 Fundacja Inna Przestrzeń - przejdź do strony w serwisie Fundacja Inna Przestrzeń
Członek zwyczajny
ul. Nowy Świat 23/25 lok.32
00-029 Warszawa
http://przestrzen.art.pl
 Fundacja KIABAKARI - przejdź do strony w serwisie Fundacja KIABAKARI
Członek zwyczajny
ul. Wysłouchów 40/57
30-611 Kraków
http://www.kiabakari.org/
 Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego - przejdź do strony w serwisie Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Członek zwyczajny
ul. Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze
http://www.krzyzowa.org.pl
 Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie - przejdź do strony w serwisie Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Członek zwyczajny
Sławkowska 12
31-014 Kraków
http://www.ekonsument.pl
 Fundacja Otwarty Plan - przejdź do strony w serwisie Fundacja Otwarty Plan
Członek zwyczajny
Dolnych Młynów 10/5
31-124 Kraków
http://otwartyplan.org
 Fundacja Partners Polska - przejdź do strony w serwisie Fundacja Partners Polska
Członek zwyczajny
ul. Dobra 22/24 m. 15
00-388 Warszawa
http://www.fpp.org.pl
 Fundacja Polityki Rozwojowej - przejdź do strony w serwisie Fundacja Polityki Rozwojowej
Członek zwyczajny
Al. Niepodległości 163/2
02-555 Warszawa
http://www.fpr.org.pl/
 Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris  Missio" - przejdź do strony w serwisie Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"
Członek zwyczajny


http://www.medicus.ump.edu.pl
 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - przejdź do strony w serwisie Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Członek zwyczajny
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa
http://www.frsi.org.pl
 Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej - przejdź do strony w serwisie Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Członek zwyczajny
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
http://www.spczs.engo.pl
 Fundacja Wolna Syria - przejdź do strony w serwisie Fundacja Wolna Syria
Członek zwyczajny
ul. Czerska 1/30
00-732 Warszawa
http://www.wolnasyria.org/
 Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI - przejdź do strony w serwisie Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
Członek zwyczajny
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
http://pl.pauci.org/
 Fundacja WWF Polska - przejdź do strony w serwisie Fundacja WWF Polska
Członek zwyczajny
Mahatmy Gandhiego 3
02-645 Warszawa
https://www.wwf.pl/
 Gdańska Fundacja Oświatowa - przejdź do strony w serwisie Gdańska Fundacja Oświatowa
Członek zwyczajny
ul. Sucha 29
80-531 Gdańsk
http://www.gfo.pl
 Helsińska Fundacja Praw Człowieka - przejdź do strony w serwisie Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Członek wspierający
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
http://www.hfhr.pl/
 Instytut Globalnej Odpowiedzialności - przejdź do strony w serwisie Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Członek zwyczajny
ul. Bachmacka 1/11
02-647 Warszawa
http://igo.org.pl
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
Członek zwyczajny
ul. Ciasna 12a/25
00-232 Warszawa
 Instytut Spraw Publicznych - przejdź do strony w serwisie Instytut Spraw Publicznych
Członek zwyczajny
ul. Szpitalna 5/22
00-031 Warszawa
http://www.isp.org.pl
 Instytut Studiów Strategicznych - przejdź do strony w serwisie Instytut Studiów Strategicznych
Członek zwyczajny
ul. Mikołajska 4
31-027 Kraków
http://www.iss.krakow.pl
 Koalicja KARAT - przejdź do strony w serwisie Koalicja KARAT
Członek zwyczajny
ul. Walecznych 26/5
03-915 Warszawa
http://www.karat.org
 Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - przejdź do strony w serwisie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Członek zwyczajny
pl. Biskupa Nankiera 17
50-140 Wrocław
http://www.kew.org.pl
 Małopolskie Towarzystwo Oświatowe - przejdź do strony w serwisie Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Członek zwyczajny
ul. Limanowskiego 7
33-300 Nowy Sącz
http://www.mto.org.pl
 Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl - przejdź do strony w serwisie Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Członek zwyczajny
ul. Wilcza 8
05-091 Ząbki
http://www.salvatti.pl
 Polska Akcja Humanitarna - przejdź do strony w serwisie Polska Akcja Humanitarna
Członek zwyczajny
Aleja Solidarności 78 A
00-145 Warszawa
http://www.pah.org.pl
 Polska Fundacja im. Roberta Schumana - przejdź do strony w serwisie Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Członek zwyczajny
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa
http://www.schuman.org.pl
 Polska Misja Medyczna - przejdź do strony w serwisie Polska Misja Medyczna
Członek zwyczajny
ul. Rejtana 2
30-510 Kraków
http://www.pmm.org.pl
 Polska Zielona Sieć - przejdź do strony w serwisie Polska Zielona Sieć
Członek zwyczajny
ul. Sławkowska 12 (oficyna, II p.)
31-014 Kraków
http://www.zielonasiec.pl/
 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - przejdź do strony w serwisie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Członek wspierający
ul. Królowej Marysieńki 48
02-954 Warszawa
http://www.pafw.pl
 Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU - przejdź do strony w serwisie Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU
Członek zwyczajny
ul. Tyniecka 39
30-323 Kraków
http://www.swm.pl
 Stowarzyszenie Jeden Świat - przejdź do strony w serwisie Stowarzyszenie Jeden Świat
Członek zwyczajny
ul. Prusa 16a/13
60-820 Poznań
http://www.jedenswiat.org.pl
 Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie “SOLIDARNI” - przejdź do strony w serwisie Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie “SOLIDARNI”
Członek zwyczajny
Borzęcin Duży ul. Warszawska 826
05-083 Zaborów
http://www.sma.pl
 Stowarzyszenie Willa Decjusza - przejdź do strony w serwisie Stowarzyszenie Willa Decjusza
Członek zwyczajny
ul. 28 lipca 1943 roku 17A
30-233 Kraków
http://www.villa.org.pl
 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW (Network of East-West Women) - przejdź do strony w serwisie Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW (Network of East-West Women)
Członek zwyczajny
ul. Miszewskiego 17/100
80-239 Gdańsk
http://www.neww.org.pl
 Towarzystwo Demokratyczne Wschód - przejdź do strony w serwisie Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Członek zwyczajny
ul. Tamka 34/14
00-355 Warszawa
http://www.tdw.org.pl
 Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne - przejdź do strony w serwisie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Członek zwyczajny
ul. Łucka 18/16 30
00-845 Warszawa
http://www.eedc.org.pl