Jakie są korzyści z członkostwa w Grupie Zagranica?

Przedstawiamy 10 najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem Grupy Zagranica:

Wspieramy realizację misji naszych organizacji członkowskich...

1. Dajemy możliwość wpływania na bieżące decyzje polityczne zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim (za pośrednictwem konfederacji CONCORD, której Grupa Zagranica jest członkiem), kierując się najlepszymi standardami polityki rozwojowej oraz ekspertyzą organizacji członkowskich.

2. Wzmacniamy i reprezentujemy głos organizacji społeczeństwa obywatelskiego i walczymy o zapewnienie dobrego środowiska dla ich pracy.

3. Promujemy wartości, takie jak solidarność międzynarodowa, ochrona praw człowieka i wspieranie demokracji, szacunek dla różnic międzykulturowych, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i zwalczania ubóstwa.

4. Dbamy o obecność współpracy rozwojowej w debacie publicznej i mediach.

5. Pomagamy mobilizować obywateli i obywatelki w działania na rzecz społeczności krajów rozwijających się.

Jesteśmy unikalną platformą zrzeszającą różnorodne organizacje pozarządowe...

6. Jesteśmy rozpoznawalną i szanowaną – zarówno w środowisku pozarządowym, jak i w ocenie przedstawicieli i przedstawicielek administracji publicznej – organizacją strażniczą i rzeczniczą.

7. Reprezentujemy interesy naszych organizacji członkowskich wobec różnorodnych partnerów zewnętrznych – parlamentarzystów, administracji publicznej, grantodawców.

8. Dostarczamy wsparcia technicznego i informacyjnego organizacjom członkowskim, aby stale podnosiły swoje kompetencje i powiększały swoje zasoby.

9. Tworzymy forum wymiany, dialogu i współpracy dla różnorodnych organizacji pozarządowych, tym samym dając możliwość wzajemnego inspirowania, inicjowania wspólnych projektów, dzielenia się doświadczeniem i budowania porozumienia.

10. Reprezentujemy polskie organizacje na arenie międzynarodowej – zarówno wobec aktorów społecznych, jak i politycznych; równocześnie jesteśmy łącznikiem, przenoszącym międzynarodowe standardy, dyskusje i trendy, które się dzieją w globalnym społeczeństwie obywatelskim do Polski.