Jak wygląda proces aplikacji o członkostwo?

Organizacje zainteresowane aplikowaniem do Grupy Zagranica prosimy o przesłanie na adres biura Grupy Zagranica (ul. Noakowskiego 10/6A, 00-666 Warszawa) następujących dokumentów:

  • wniosku o przyjęcie (wzór - doc)
  • kopii decyzji o przystąpieniu do Grupy Zagranica, wydanej przez władze organizacji uprawnione – zgodnie ze statutem – do podjęcia takiej decyzji.
  • informacji (1-2 str.) o działalności organizacji w zakresie współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.

ORAZ - w wersji elektronicznej na adres grupa [at] zagranica.org.pl:

  • aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
  • statutu (lub aktu równorzędnego).
  • ostatniego sprawozdania rocznego, zawierającego zarówno sprawozdanie finansowe, jak i merytoryczne

Kolejnym krokiem jest opiniowanie kandydatury przez Zarząd Grupy Zagranica, a następnie poddanie jej pod głosowanie podczas Walnego Zebrania, które odbywa się zwykle w miesiącach maj lub czerwiec.