Działania

Cele Grupy Zagranica realizujemy poprzez działania, takie jak:

Rzecznictwo interesów polskich organizacji pozarządowych, opierające się na regularnych spotkaniach i wymianie informacji z przedstawicielami władzy wykonawczej i ustawodawczej, decydujących o kształcie polskiej i unijnej polityki rozwojowej. Uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz wypracowujemy wspólne stanowiska w reakcji na bieżące wydarzenia z dziedziny polityki rozwojowej i ochrony praw człowieka (więcej w zakładce Rzecznictwo i monitoring oraz Oświadczenia i stanowiska).

Monitoring czyli systematyczne prowadzenie niezależnej obserwacji i analizy polskiej i europejskiej pomocy rozwojowej (więcej w zakładce Rzecznictwo i monitoring).

Organizowanie debat i konferencji, które mają na celu publiczną wymianę opinii, stanowisk i informacji w zakresie współpracy rozwojowej (więcej w zakładce Debaty i wydarzenia).

Publikację raportów i ekspertyz dotyczących polskiej i europejskiej polityki rozwojowej, a także Prowadzenie regularnej serii wydawniczej opracowań rzeczniczych (ang. policy brief) „ODA – Opinie, Dyskusje, Analizy”, poświęconych najbardziej aktualnym kwestiom z zakresu współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej (więcej w zakładce Publikacje).

Wspieranie technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskich organizacji pozarządowych, celem podnoszenia ich kompetencji i potencjału organizacyjnego. Umożliwiamy wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi (więcej w zakładce Wewnątrz sektora NGO).

Prace grup roboczych skupiających ekspertów z organizacji członkowskich, zajmujących się wybranymi tematami (więcej w zakładce Grupy i zespoły robocze).