RZECZNICTWO I MONITORING

(od 2011 roku - )

Podejmowanie współpracy z posłankami i posłami oraz monitorowanie działań - zarówno parlamentu krajowego jak i europejskiego - w zakresie współpracy rozwojowej to jeden z istotnych obszarów rzeczniczych Grupy Zagranica. Oceniamy bowiem, że zaangażowanie w debatę o polskiej i unijnej polityce współpracy rozwojowej jest na ten moment daleko niewystarczające. Poprzez nasze działania staramy się przekonywać posłanki i posłów do aktywności w tym obszarze tematycznym.

(od 2013 roku -)

Spójność polityki na rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development – PCD) jest podejściem promowanym już od lat 90-tych przez OECD, podjętym również przez Unię Europejską i zapisanym w Traktacie Lizbońskim. PCD polega na uwzględnianiu celów współpracy rozwojowej w realizacji wszystkich polityki UE, a szczególnie tych, które mogą mieć wpływ na kraje rozwijające się. Ze względu na swój znaczący wpływ na realizację celów rozwojowych, a tym samym efektywność współpracy rozwojowej, PCD jest ważnym tematem rzeczniczym dla Grupy Zagranica.

(od 2013 roku - )

Co roku organizacje pozarządowe otrzymują do konsultacji plan współpracy rozwojowej na rok następny. Grupa Zagranica stara się rokrocznie koordynować zbieranie uwag do tego dokumentu.

(od 2011 roku - )

Wraz z portalem MamPrawoWiedziec.pl podejmujemy szereg działań wokół poszczególnych procesów wyborczych (wybory prezydenckie, wybory parlamentarne, wybory do Parlamentu Europejskiego), które mają na celu popularyzowanie „naszej” tematyki wśród kandydatów/tek oraz społeczeństwa, jako istotnego obszaru polityki zagranicznej kraju.

(lata 2010 - 2018)

Grupa Zagranica przez kilka lat uczestniczyła w obserwacjach prac komisji konkursowych, których celem było wyłonienie projektów współpracy rozwojowej, finansowanych każdego roku przez MSZ lub (od 2013 roku) Fundację Solidarności Międzynarodowej. Rezultatem tych obserwacji były raporty, przygotowane przez obserwatorów – przedstawicieli organizacji członkowskich i biura Grupy Zagranica. Raporty każdego roku były przedstawiane oraz dyskutowane na spotkaniu z przedstawicielami MSZ odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizacje konkursu.

Strony