OŚWIADCZENIA I STANOWISKA

2019

 • Uwagi Grupy Zagranica do projektu Planu współpracy rozwojowej 2020, 13 listopada 2018 r. (pdf)
 • Apel ws. uzupełnienia Zielonego Funduszu Klimatycznego, 8 lipca 2019 r. (pdf)
 • Rekomendacje Grupy Zagranica w konsultacjach projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 18 lutego 2019 r. (doc)

2018

 • Uwagi Grupy Zagranica do projektu Planu współpracy rozwojowej 2019, 13 listopada 2018 r. (pdf)
 • Wspólny list organizacji pozarządowych - w tym Grupy Zagranica - ws. więźniów politycznych w Federacji Rosyjskiej, 21 czerwca 2018 r. (pdf)
 • ​Uwagi Grupy Zagranica do polskiego raportu z realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, 27 kwietnia 2018 r. (pdf)
 • Apel ws. aresztowania i przetrzymywania dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo w Mjanmie, 20 kwietnia 2018 r. (pdf)

2017 

 • European CSOs Call for The Instrument to Support European Values in Europe, 1.12.2017 (pdf)
 • Apel ws. sytuacji humanitarnej na terenie prowincji Kirkuk i irackiego regionu Kurdystan, 24.10.2017 (pdf)
 • Rekomendacje Grupy Zagranica do pojektu Planu współpracy rozwojowej na rok 2018, 6.10.2017 r. (pdf)
 • List otwarty ws. reakcji na sytuację Rohingjów, 3.10.2017 r. (pdf)
 • Komentarz grupy roboczej ds. edukacji globalnej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych, 26.05.2017 r. (pdf)
 • Stanowisko Grupy Zagranica ws. bieżącej sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi, 29.03.2017 >>> 
 • Komentarz Grupy Zagranica do raportu Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, 27.02.2017 >>>
 • Stanowisko Grupy Zagranica ws. konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 31.01.2017 >>>
 • Komentarz grupy roboczej ds. edukacji globalnej do projektu podstawy programowej, 30.01.2017 >>>

2016

 • Uwagi Grupy Zagranica do projektu Strategii Odppowiedzialnego Rozwoju, 30.09.2017 >>>
 • List otwarty do Ministra Witolda Waszczykowskiego ws. trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2017”, 22.08.2016 >>>
 • Stanowisko Instytutu Globalnej Odpowiedzialności oraz innych organizacji - w tym Grupy Zagranica - ws. przejrzystości podatkowej sektora prywatnego, 15.03.2016 >>>
 • List 319 organizacji pozarządowych - w  tym Grupy Zagranica - do premier Beaty Szydło z prośbą o podjęcie działań na rzecz przeciwstawienia się fali nienawiści, 4.03.2016 >>>

2015

 • Stanowisko ​Grupy Zagranica ws. przystosowania pomocy żywnościowej do potrzeb uchodźców, 23.11.2015 >>>
 • Stanowisko Grupy Zagranica ws. polityki Rządu RP wobec przyjmowania uchodźców, 24.06.2015 >>>
 • List otwarty Grupy Zagranica do Posła T. Iwińskiego, sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. monitoringu sytuacji w Azerbejdżanie ws. Rasula Jafarova 28.04.2015 >>> (czytaj także artykuł)
 • Informacja prasowa "Polskie MSZ bezskuteczne we wspieraniu polskich organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową", 2.03.2015 r. >>>
 • List otwarty adresowany do Nevena Mimicy, Komisarza ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ws. dyskryminujących warunków konkursów grantowych KE na edukację globalną 13.02.2015 >>> (czytaj także artykuł)

2014

 • Stanowisko ws. kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy 25.07.2015 >>>
 • Apel polskich organizacji pozarządowych w przededniu oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy w Polsce 15.12.2015 >>> (czytaj także artykuł)
 • Stanowisko Grupy Zagranica ws. represji wobec obrońców praw człowieka i więźniów politycznych z Azerbejdżanu 07.08.2014 >>>
 • Interwencja ws. reklamy banku PKO BP >>> (czytaj także artykuł)
 • List poparcia Grupy Zagranica do ukraińskich organizacji pozarzdowych ws. ograniczania swobód obywatelskich 23.01.2014 >>>
 • Oświadczenie Grupy Zagranica w sprawie ograniczania swobód obywatelskich na Ukrainie 20.01.2014  >>> 

2013

 • Oświadczenie dot. listu otwartego Stowarzyszenia „Jeden Świat” w sprawie projektu „Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu”, 28.08.2013 >>> 
 • Oświadczenie Grupy Zagranica ws. trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. modyfikacji w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2012- 2015, 16.05.2013 >>>
 • Stanowisko Grupy Zagranica ws. włączenia do Programu Wieloletniego Współpracy Rozwojowej 2012-2015 modyfikacji dotyczących utworzenia tzw. "Nagrody Solidarności", 16.05.2013 >>>
 • List ws. reklamy Banku PKO BP,  30.04.2013 >>>

2012

 • List otwarty Grupy Zagranica ws. stabilnego budżetu unijnego na rzecz współpracy rozwojowej, 19.11.2012 >>>
 • Apel Grupy Roboczej ds. Białorusi ws. ujawnienia informacji o działaczach demokratycznych z Białorusi, 
 • Oświadczenie Grupy Zagranica ws. upubliczniania informacji wrażliwych i przejrzystości danych dotyczących polskiej pomocy rozwojowej, 25.10.2013 >>>
 • List otwarty organizacji pozarządowych ws. ustawy o zgromadzeniach, 12.06.2012 >>>
 • Pismo do Ministra Radosława Sikorskiego ws. Europejskiego dialogu na rzecz modernizacji ze społeczeństwem białoruskim, 27.04.2012 >>>
 • Oświadczenie polskich organizacji pozarządowych działających na Białorusi w sprawie Siarhieja Kawalenki, 27.02.2012 >>>

2011

 • Oświadczenie Grupy Roboczej ds. Białorusi przy Grupie Zagranica w związku z  uprowadzeniem przez KGB  działaczek ukraińskiej organizacji FEMEN, 20.12.2011 >>> 
 • Oświadczenie Grupy Roboczej ds. Białorusi przy Grupie Zagranica po wyroku na Alesia Białackiego, działacza Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, 29.11.2011 >>>
 • Apel Grupy Roboczej ds. Białorusi ws. Alesia Bialackiego, 12.08.2011 >>> (czytaj także artykuł)
 • Memorandum do Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, 1.07.2011 >>>

2010

 • Stanowisko dot. projektu założeń do projektu ustawy o współpracy rozwojowej, 7.04.2010 >>>