LISTA PROJEKTÓW

TRWAJĄCE PROJEKTY:

Grupa Zagranica - wspólna praca na rzecz efektywnej współpracy rozwojowej

Finansowanie: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
Okres realizacji: 1 kwietnia 2020 – 30 lisopada 2020

Wsparcie polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej - edycja 2020

Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
Okres realizacji: 1 marca 2020 – 28 lutego 2021

Coherent Europe for Sustainable Development: Action for Policies that Will Make a Difference

Finansowanie: EuropeAid DEAR 2016 – Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union
Okres realizacji: 1 października 2017 – 30 września 2020


ZAKOŃCZONE PROJEKTY:

Agenda 2030 w kontekście spójności polityki na rzecz rozwoju - informacja i edukacja

Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP / program Polska Pomoc / konkurs "Edukacja globalna 2018"
Okres realizacji: 1 lipca 2018 – 31 grudnia 2019

Organizacja wizyty studyjnej dot. edukacji globalnej w Polsce

         Finansowanie: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
         Okres realizacji: sierpień 2019 - wrzesień 2020

Dalsze wsparcie polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów objętych Programem RITA

         Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
         Okres realizacji: czerwiec 2019 – wrzesień 2019

Wsparcie polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz krajów objętych Programem RITA

Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Okres realizacji: lipiec 2018 – maj 2019

Mapowanie sektora polskich NGO działających w obszarze współpracy międzynarodowej

Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, realizator:  w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Okres realizacji: lipiec 2018 – maj 2019

Visegrad Regional Seminar 2018 - follow-up meeting on Global Development Education

Finansowanie: Council of Europe, North-South Centre
Okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2018

Obywatelski monitoring polskiej pomocy rozwojowej

Finansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich           
Okres realizacji: kwiecień 2016 - maj 2017

Obywatelski monitoring polskiej współpracy rozwojowej

Finansowanie: program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG        
Okres realizacji: luty 2014 - kwiecień 2016

World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World - EuropeAid

Finansowanie: Finansowanie: EuropeAid DEAR – Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union              
Okres realizacji: luty 2013 – styczeń 2016

Współpraca badawcza nt. spójności polityki na rzecz rozwoju w kontekście krajów Partnerstwa Wschodniego

Finansowanie: Międzynardowy Fundusz Wyszehradzki
Okres realizacji: luty 2015 - grudzień 2015

DEEEP4 - Citizens’ empowerment for global justice

Finansowanie: Finansowanie: EuropeAid DEAR – Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union    
Okres realizacji: styczeń 2013 – grudzień 2015

TRIALOG V: Strengthening CSOs in EU12/AC for active engagement in Global Development

Finansowanie: Komisja Europejska       
Okres realizacji: październik 2012 – wrzesień 2015

Podniesienie jakości i skuteczności działań Grupy Zagranica

Finansowanie: program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Okres realizacji: maj 2012 – wrzesień 2013

Transfer wiedzy o legislacji dotyczącej organizacji pozarządowych w Polsce i zwiększanie bezpieczeństwa białoruskich działaczy demokratycznych poprzez działania rzecznicze

Finansowanie: Ambasada Królestwa Niderlandów
Okres realizacji: październik 2011 – styczeń 2013

CONCORD support to national platforms for AidWatch/MFF via Gates subcontracting

Finansowanie: CONCORD - the European NGO confederation for Relief and Development
Okres realizacji: czerwiec 2012 – listopad 2012

Democracy and development. Enhancing involvement of Polish development CSOs in European development policy dialogue and cooperation practice

Finansowanie: Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP                        
Okres realizacji: maj 2011 – czerwiec 2012

Podniesienie kompetencji polskich organizacji pozarządowych w zakresie strategicznego planowania współpracy rozwojowej

Finansowanie: Norweski Mechanizm Finansowy oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego
Okres realizacji: listopad 2009 – październik 2010

Podniesienie kompetencji członków Grupy Zagranica w zakresie działań rzeczniczych wobec administracji publicznej

Finansowanie: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Okres realizacji: listopad 2009 – październik 2010