DEBATY I WYDARZENIA

26 listopada 2019 r.

Debata "Jak Polska powinna angażować się w pomoc rozwojową? Stare i nowe wyzwania" towarzyszyła promocji raportu monitoringowego "Polska współpraca rozwojowa 2019".

28 listopada 2018 r.

Wielkość i charakter polskiej współpracy rozwojowej z 2017 roku były przedmiotem dyskusji ekspertów i ekspertek podczas debaty "Polska współpraca rozwojowa - ile? dla kogo? po co?".

22 maja 2018 r.

Centrum Północ – Południe Rady Europy przy współpracy z Grupą Zagranica zorganizowało seminarium uzupełniające (follow-up meeting) na temat sytuacji edukacji globalnej krajach wyszehradzkich.

8 maja 2018 r.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej podjęła się organizacji spotkania dla organizacji pozarządowych działających na Ukrainie, z udziałem ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich oraz reprezentantki FSM na Ukrainie. 

12 grudnia 2016 r.

Wielkość i charakter polskiej pomocy były przedmiotem dyskusji ekspertów i polityków podczas debaty „Jak Polska pomaga uchodźcom?”, która odbyła się 12 grudnia 2016 r. w warszawskiej Pracowni Duży Pokój. 

Strony