Zapraszamy na debatę: Jak Polska powinna angażować się w pomoc rozwojową? Stare i nowe wyzwania

05.11.2019

26 listopada zostanie opublikowany najnowszy raport monitoringowy Grupy Zagranica, dotyczący polskiego zaangażowania we współpracę rozwojową oraz pomoc humanitarną.

Z tej okazji Grupa Zagranica zaprasza do udziału w otwartej debacie, poświęconej ocenie jakości polskiej oficjalnej pomocy rozwojowej, która towarzyszyć będzie promocji raportu.


Wśród krajów rozwiniętych, Polska pozostaje jednym z tych, które przeznaczają najmniej na współpracę rozwojową, również w ujęciu względnym. W 2018 r. było to 0,14% dochodu narodowego brutto, czyli znacznie poniżej zobowiązania 0,33%.

Wyzwania globalne, przed którymi stoimy - utrzymujące się  nierówności społeczne i ekonomiczne pomiędzy krajami bogatej Północy i Globalnego Południa, pogłębiające je negatywne skutki zmian klimatu czy zwiększające się presje migracyjne - każą zastanowić się nad rolą pomocy rozwojowej w rozwiązywaniu tych palących problemów. W dyskusji na temat skuteczności współpracy rozwojowej wracają te same dylematy i wyzwania, ale pojawiają się też nowe, związane z presją zapewnienia bezpieczeństwa, rosnącą rolą prywatnego sektora oraz ewolucją praw i wartości w stosunkach międzynarodowych.

Podczas debaty z zaproszonymi ekspertkami i ekspertami zastanowimy się nad rolą Polski w międzynarodowym systemie współpracy rozwojowej.

:: Jak zwiększyć skuteczność współpracy rozwojowej?

:: Jak przekonywać społeczeństwo, a za tym polityków i decydentów do większego, również finansowego zaangażowania? Jak pobudzać dyskusję?

:: Jak można ocenić obecną polską oficjalną pomoc rozwojową? Jakie zasadnicze zmiany powinna przynieść nowa krajowa strategia współpracy rozwojowej planowana na lata 2021-2030?

Do debaty zapraszamy ekspertów i ekspertki, praktyków, pracowników organizacji pozarządowych, polityków oraz urzędników. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka Radia TOK FM.

Dotychczas nasze zaproszenie do panelu przyjęli/przyjęły:

Patryk Kugiel - Główny Analityk w programie Azja-Pacyfik w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Specjalista ds. międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i Azji Południowej.

Monika Sujkowska-Korowajczyk - politolog, od 10 lat związana z Polską Akcją Humanitarną, jako dyrektor Działu Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej a obecnie jako Compliance Manager, pomysłodawca i wykładowczyni na podyplomowych studiach pomocy humanitarnej na UW, autorka wielu opracowań w zakresie pomocy humanitarnej. 

Marta Titaniec - od ponad 10 lat jest osobą zaangażowaną w pomoc humanitarną i rozwojową, m.in. w Iraku, Syrii i na Ukrainie. Obecnie członkini zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie kieruje projektami pomocy humanitarnej. W latach 2010-2018 – odpowiadała za projekty zagraniczne w Caritas Polska. Od 2016 członkini Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.


Informacje praktyczne:

Debata rozpocznie się o godzinie 18:00. 

Debata będzie nagrywana. Nagranie debaty będzie dostępne na kanałach online Grupy Zagranica. Po debacie zapraszamy na symboliczny poczęstunek. Każdy/każda z uczestników/uczestniczek otrzyma bezpłatny egzemplarz raportu „Polska współpraca rozwojowa 2019”. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu za pośrednictwem krótkiego formularza: https://evenea.pl/event/debatagz2019, choć rejestracja na wydarzenie nie jest obowiązkowa.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres grupa@zagranica.org.pl.

Zapraszamy!


 

 

Organizacja debaty jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach projektu „Coherent Europe for Sustainable Development: Action for Policies that Will Make a Difference”.

Debata jest częścią projektu współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.